ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บคุณครูช้าง

KunChang.in.th

             เว็บไซต์ www.kunchang.in.th  ขุนช้าง.ไทย  เป็นเว็บไซด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมอบรม โครงการ “.in.th  เพื่อการศึกษา” โดยได้รับโดเมนฟรีเป็นระยะเวลา 2 ปี ต้องขอขอบคุณโครงการที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สอนได้ใช้ช่องทางในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนตลอดจนผู้ที่สนใจ

              ซึ่งบทเรียนที่ได้จัดทำขึ้นครั้งนี้ ผู้สอนได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา (Computational Thinking) โดยได้จัดทำเนื้อหาการใช้งานบอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright  ห้องเรียนวิทยาการคำนวณที่ผู้สอนได้นำไปใช้กับนักเรียน  และเนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจโดยได้รวบรวมเนื้อหาความรู้ มีประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ศึกษาเนื้อหาและทบทวนความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere  Anytime


คลิกเข้าสู่บทเรียน

คลิกเข้าสู่บทเรียน KidBright

ที่มาของภาพ https://www.kid-bright.org/wp-content/uploads/elementor/thumbs/kidbright-transparent-panivfgr02jkxglqtp9cdcxeeqquzyg8cc09i1r2tc.png

คลิกเพื่อเข้าสุ่ห้องเรียนวิทยาการคำนวณ